Být zdravým je normální
Hledat

Uzdravení natrvalo

Mým zájmem je vést zájemce k uzdravení. Nejde o léčení. Jde o obnovení naděje, znovuobjevení síly, energie a nadšení. Obnovení imunity v nejširším smyslu slova. Zdraví je přirozenost, kterou má každý, ale zakrytou bariérami, překážkami. Beru každého člověka jako nádhernou bytost, která má schopnost uzdravit se a zůstat zdravá. Existují pro to informace, které si člověk nosí s sebou. Pracuje se při vědomí a jemně. Příčiny nemoci leží (většinou) v začátku života. Neměním minulost, učím se z ní, pracuji v přítomnosti, každá osobnost si vytváří svou novou budoucnost, jakou si přeje. Nezbytnou součástí práce je korekce a obnova zdraví, jak si ho představuje. Jde o plnou účast na svém uzdravování.

 
© uzdraveninatrvalo.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma