Být zdravým je normální
Hledat
Navigace: Uzdravení natrvalo > Filosofie

Filosofie

 Mým zájmem je vést zájemce k uzdravení. Není možné, abych to dělal místo něj. Mohu mu pomoci, aby se uzdravil do úrovně, jakou si přeje.

 Přejít od léčení k uzdravení. Nemoc, problém, starosti nebo svízele a bída jsou výsledkem odchylky od univerzálního řádu.  

 Léčení představuje zásah odborníka do činnosti těla. Léčitel nebo lékař aktivně používá své schopnosti, dovednosti, pomůcky, nástroje a přístroje.  Pacient je méně aktivní nebo jen pasivně přijímá aktivitu nebo výsledky aktivity léčitele nebo lékaře. Léčení je dlouhodobý a trvalý proces, který pokračuje až do stáří, kdy se pacient stává více a více nemocen. Léčení končí smrtí pacienta.

 Uzdravování je aktivní pracovní proces klienta, který má zájem na svém uzdravení. Proces uzdravování zahrnuje plnou účast klienta na svém uzdravování. Pokud se chce člověk léčit, může přistoupit k uzdravení po přerušení léčení nebo po jeho dokončení.

Uzdravování zahrnuje změnu osobnosti. Projevuje se na všech vzájemně se propojujících a navazujících činnostech a funkcích těla. Uzdravovací proces klient koná na úrovni fyzické, mentální, emocionální, v systémech myšlení, v modelech jednání. Stanovuje si nový soulad a harmonii se základními pravidly a řádem, s univerzálními zákony.

 Klient provádí korekci svého života od stávajících forem a způsobů k novým modelům jednání, které jsou odlišné od dříve používaných. Klient postupně obnovuje funkce svých orgánů a tělních systémů.

 
© uzdraveninatrvalo.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma