Být zdravým je normální
Hledat
Navigace: Uzdravení natrvalo > Merkabah

Merkabah

 Je to světelný systém, který umožňuje, aby si člověk otevřel své informace o své duchovní podstatě, začal ji rozšiřovat vědomě a prožíval ji vědomě. Jde o životní systém, kde je takové štěstí a takový pocit spokojenosti, který nelze slovně popsat. Merkabah urychluje vývoj. Jestliže si člověk do svého života naprogramoval, že musí prožívat bolest nebo nemoc, pomocí světla Mekabah se proces urychlí a kumuluje.

Merkabah zavádí do života člověka uvědomění základních etických principů jednání. Vede člověka k uvědomění, že jeho život je na fyzické úrovni jen částí (asi 4%) jeho existence. Umožňuje člověku poznat, že žije nejen na úrovni 1. dimenze (člověk je nejen souborem jednotlivých svých částí – prvků, minerálů, …, fyzických, biologických a chemických vazeb a funkcí), nejen na úrovni 2. dimenze (soubor vztahů), nejen na úrovni 3. dimenze (skupina subjektů).

Zavádí do života člověka uvědomění, že láska je základní vlastnost života a podmínka rozvoje osobnosti. Rozvojem se rozumí rozšiřování vědomí přesunem ze současné oblasti podvědomí a nevědomí. (Podvědomí zahrnuje informace ze současného života, nevědomí informace z kterékoliv minulosti i budoucnosti). Jde o rozvoj vnímání a aktivity na dalších úrovních existence.

Podmínkou vědomého života v dalších úrovních existence je to, aby člověk byl aktivní ve zbavování bloků, bariér, balastů, nečistot a toxinů z fyzického těla, aby transformoval programy a pocity strachu (obav, úzkostí, pochybností, netrpělivosti, žárlivosti, …) na sebedůvěru uvnitř a sebejistotu navenek.  Dále vede k tomu, aby si člověk odstranil ze svého života viny, pocity provinění, odstranil kritizování a obviňování (sebe a ostatních lidí). Aby odstraňoval ze svého života závislosti.

Vede k tomu, že člověk prosvětleněji vidí svou další cestu. Otevírají se mu témata závislosti, která nemá dosud zvládnuta, aby je mohl zvládnout. (3) 

Vede jej k pochopení, že je  nutností vypustit ze svého života násilí, krutost, agresi, bojování a soupeřeni, i manipulaci a zneužívání. Že rozvoj života je ve vyrovnané spolupráci. (4)

Vede k možnosti očistění od strachů a od závislosti na nutnosti prožívat strach a jeho deriváty. K  možnostem zbavit se existenčních strachů a animálních strachů. (5)

Vede k transformaci DNK tak, že se do její matrice zanesou informace o lásce, jako prostředku k jednotlivým činnostem.  Vede k odstranění vlivu Strážců rodinných vazeb, které nejsou založeny na bezpodmínečné lásce.(6)

Pomocí světelné energie Merkabah si člověk umožňuje, že se vede myšlenkou a po cestě světla. Získává další pomůcky, jak transformovat sebe samého. Jak zahrnout vědomí do svého těla, jak jej používat ve svých činnostech, jak je rozšiřovat v komunikaci a ve vztazích. (7)

Světelný systém vede člověka, aby hledal a našel své pomocníky a dovedl se s nimi spojit, rozuměl jim a dovedl podle rady jednat. Doporučuje se, aby k zasvěcení do Merkabah přistoupil zájemce až po vyčistění od nejvýznamnějších bariér způsobených strachem, že člověk ve fyzickém kabátě kdy komu co provedl.

Člověk pochopí, že jedinou jistotou je změna. Musí si očistit své Ego od závislosti na stagnaci. Stagnace je vytvořena pro život v Matrixu.

Duše člověka, která sídlí v úrovni 3. čakry, se působením Merkabah, otevírá a skrze bolest a nemoc nutí člověka, aby se očisťoval.

Strach a mediální vlivy působí na Ego, aby trvalo na připoutanosti k materielní úrovni, a omezilo rozvoj duchovních atributů osobnosti člověka.

Merkabah ukazuje, že v ukotvenosti do materielní úrovně je stagnace. Ukazuje, že kdo se rozhodl jít cestou světla, jde ke svému cíli. 

Další postup už nelze nazvat zasvěcením, jedná se o Nový světelný transformační systém.

Dále pak o postup uvědomovávání činnosti vlastního těla. A o rozšiřování vědomí do orgánů, tělních systémů a funkcí.

Pak jde o proces energetizování těla, aby nejen bylo bez únavy a nutnosti používat fyzické mobilizátory (káva, léky, drogy, …), ale i o proces zvýšení otáček osobní Merkaby.

 
© uzdraveninatrvalo.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma