Být zdravým je normální
Hledat
Navigace: Uzdravení natrvalo > Metoda Niterná osobní změna

Metoda Niterná osobní změna

 Vychází ze základního univerzálního zákona, který trvá věčně. Zákona změny. Všechno se mění. Jedinou změnu, kterou lze provést bez negativních důsledků, je změna sebe samého. Se změnou lze začít hned, nebo jak se člověk rozhodne. Změna souvisí s chápáním člověka jako mikrokosmos v souladu s vesmírem jako makrokosmos. Srdce a mozek člověka je analogií Slunce a Země. Světlo ze Slunce vyživuje všechno, co je na planetě. Světlo v analogii u člověka, představuje krev, která vyživuje srdce a mozek, jako řídicí orgán těla.

 Metodou se zájemce vede k uzdravení. Nejde o vniknutí do těla nebo k tělu klienta, ale o znovuobjevení jeho schopnosti uzdravování, o probuzení jeho dávné dovednosti uzdravit se, o podpoře vzdalovat se od nemoci, problémů nebo starostí.

 

Jedná se o proces uvědomění, zbavování se bariér a korekce stávajícího života. Metoda Niterná osobní změna pomáhá klientům, změnit jejich vyjadřování, chování, jejich aktivity a jejich přístupy. Proces práce je jednoduchý a praktický. Ten vede klienta k příčinám jeho problémů, potíží nebo starostí.

Klient objevuje a formuluje základní, i když po dlouhou dobu používaný, tak přesto neznámý, model jednání. Jde zajisté o veliký objev. Stávající model jednání se naučil v raném období svého vývoje, ale stále jej používá. Dávno zapomenuté skutečnosti získávají nový význam.

Tento nový a neočekávaný úhel pohledu vede klienta k propojení toho, co by ho dříve nenapadlo.

Klient se odpoutává od starých pocitů viny, pocitu strachu, nutnosti boje nebo soupeření.

Pak je veden, aby si stanovil svůj nový životní plán, nový model jednání. Dalším krokem je, aby klient svůj nový model uvedl v život.

Klade se důraz na celý proces – početí, prenatální období, před porodem, proces porodu, život po porodu. Nejdříve se napravují problémy rodičů dítěte. Pak modely jednání dítěte, které si je samo vytvořilo na základě osob, se kterými přišlo do styku.

Práce je pro jednotlivce, nejlépe je začít u budoucích rodičů před početím. (Ale komu se to podaří?) Odstraňují se modely jednání, které souvisejí generačně nebo osobně s minulými negativně prožívanými situacemi.

Pak se přistupuje k odstraňování modelů jednání, které si dítě vytvořilo v prenatálním období v důsledku „strachového“ přístupu k těhotenství matky. Pak přicházejí na pořad modely jednání, které dítě získalo před a při porodu.

Jde o nový pohled na obnovení imunity v nejširším významu, o prevenci, kterou si dělá zájemce sám, dlouho před početím, než by se to projevilo jako problém. Jde o naučení, že lze řešit problém, který už nastal. Naučí se, jak propustit vzdávání ze svého života. Člověk získává jistotu, že se obejde bez bezmoci, beznaděje. Získává svou sílu, energii a elán.

Týká se to obnovení láskyplného vztahu k sobě, o znovuvytvoření harmonického vztahu partnerského, o obnovení funkcí fyzických, mentálních, emocionálních, funkce vnímání, funkce nejširšího životního rozvoje i v duchovním rozměru.

Jde o použití praktických dovedností.

Člověk se zbavuje nemocí a dalších problémů. Ve vztazích, v komunikaci, v rozhodování, získává sebedůvěru.

 
© uzdraveninatrvalo.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma