Být zdravým je normální
Hledat
Navigace: Uzdravení natrvalo > Semináře

Semináře

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA

Ing. Milan Bezoušek

CYKLUS PRACOVNÍCH SEMINÁŘŮ

ŽIVOT BEZ BRÝLÍ

JAK SI NAPRAVIT VIDĚNÍ OČIMA A

UŽ NEPOTŘEBOVAT BRÝLE

Metoda Niterná osobní změna

a informace z knihy „Jak se zbavit brýlí“

Seminář se uskuteční ve dnech: 9. a 10. 4. 2016

v sobotu v době od 10 do 19 hod., v neděli 9 – 16 hod. nedělní doba se domlouvá v sobotu

Místo konání: Třinec, Kulturní dům Trisia, nám. Svobody 526

Záloha: 500,- Kč, Raiffeisen Bank, č.ú. 465 450 001/5500, VS  je tel. číslo, doplatek na semináři: 1900,- Kč  

Přihláška: předem na tel. 604 830 777 nebo

                        e-mail:  milan.bezousek@seznam.cz + záloha

 

Týden před zahájením semináře se přihlášky budou uzavírat.

První seminář z cyklu sedmi seminářů. Počet navštěvovaných seminářů si určuje zájemce.

Součástí semináře jsou skripta a materiály ke cvičení.

Jedná se o proces, kdy zájemce dochází k tomu, že si může zlepšit vidění očima a pak už nepotřebovat brýle. Zájemce poznává své schopnosti a využije je ke spravení vidění.

Jde o odstranění bariér, které zájemci brání, aby dobře viděl, o terapii, která vede klienta k uvědomění a objevení sebe jako člověka, schopného se uzdravit.

 

Soupis seminářů:

1. Základní seminář

2. Odstranění bariéry v koncentraci na cvičení a ve vidění

3. Odstranění sklonu k destrukci a odstranění destrukčního modelu

4. Vyřešení karmy, vlivů z jiných zrození

5. Vyřešení negativních generačních vlivů, které brání zlepšování

6. Odstranění vlivu strachu, a jeho různých podob, a dalších negativních pocitů 

7. Odstranění závislosti na nutnosti setrvávat ve zhoršeném vidění

 

Seminář je určen pro zájemce, který rád objeví příčiny svého nevidění (nevnímání), přijímá sebe samého jako jediného člověka, který může uskutečnit svou změnu (od zhoršeného vidění k perfektnímu vidění). Pro zájemce, který chce své následné modely odstranit, odstraňuje je, a cvičí tak, aby se své nemoci (bezmoci) zbavil.

 

 

POZVÁNKA

Ing. Milan Bezoušek

CYKLUS PRACOVNÍCH SEMINÁŘŮ

ŽIVOT BEZ BRÝLÍ

JAK SI NAPRAVIT VIDĚNÍ OČIMA A UŽ NEPOTŘEBOVAT BRÝLE

Metoda Niterná osobní změna

a informace z knihy „Jak se zbavit brýlí“

Seminář se uskuteční ve dnech: 13. a 14. 8. 2016

v sobotu v době od 10 do 19 hod., v neděli 9 – 16 hod. nedělní doba se domlouvá v sobotu

Místo konání:  Pernerova 11, Praha - Karlín

Záloha: 500,- Kč, Raiffeisen Bank, č.ú. 465 450 001/5500, VS  je tel. číslo, doplatek na semináři: 1900,- Kč  

Přihláška: předem na tel. 604 830 777 nebo

                        e-mail:  milan.bezousek@seznam.cz + záloha

Týden před zahájením semináře se přihlášky budou uzavírat.

První seminář z cyklu sedmi seminářů. Počet navštěvovaných seminářů si určuje zájemce.

Součástí semináře jsou skripta, materiály ke cvičení a zdarma krátké telefonické konzultace v době 1 měsíce po semináři.

Jedná se o proces, kdy zájemce dochází k tomu, že si může zlepšit vidění očima a pak už nepotřebovat brýle. Zájemce poznává své schopnosti a využije je ke spravení vidění.

Jde o odstranění bariér, které zájemci brání, aby dobře viděl, o terapii, která vede klienta k uvědomění a objevení sebe jako člověka, schopného se uzdravit.

 

Soupis seminářů:

1. Základní seminář

2. Odstranění bariéry v koncentraci na cvičení a ve vidění

3. Odstranění sklonu k destrukci a odstranění destrukčního modelu

4. Vyřešení karmy, vlivů z jiných zrození

5. Vyřešení negativních generačních vlivů, které brání zlepšování

6. Odstranění vlivu strachu, a jeho různých podob, a dalších negativních pocitů 

7. Odstranění závislosti na nutnosti setrvávat ve zhoršeném vidění

 

Seminář je určen pro zájemce, který rád objeví příčiny svého nevidění (nevnímání), přijímá sebe samého jako jediného člověka, který může uskutečnit svou změnu (od zhoršeného vidění k perfektnímu vidění). Pro zájemce, který chce své následné modely odstranit, odstraňuje je, a cvičí tak, aby se své nemoci (bezmoci) zbavil.

Je to jen pro ty, kteří si doopravdy chtějí vidění očima napravit a pokračovat v životě s perfektním viděním.

 

 
© uzdraveninatrvalo.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma