Být zdravým je normální
Hledat
Navigace: Uzdravení natrvalo > Shamballa

Shamballa

 Pod tímto názvem jsou dva významy.

Jedním z nich je skutečný životní prostor ve vyšší dimenzi, někdy nazývaný Šangrila. Nejde o mystickou nebo náboženskou záležitost. Podmínkou vstupu do tohoto prostoru je odlišný systém aktivity

·           Fyzické tělo se uzdravuje, až je úplně zdravé na všech úrovních

·           Člověk se pohybuje v pozitivních pocitech - vidí v každé „věci“ její pozitivní stránku, a jedná podle toho

·           Vytváří vztahy efektivní spolupráce – je naplněn energií ze srdeční čakry a vkládá ji do svých činností a vztahů

·           Zbavil se pozitivních i negativních závislostí

·           Žije podle etických zásad, v rovnováze se sebou a se vším, s čím se setkává

·           Zbavil se závislostí

·           Odpracoval hrubou a jemnou karmu

Pro splnění těchto podmínek je nutné, aby se uzdravil, aby transformoval staré způsoby reagování, přestal využívat omezení z minulosti (kterými se brzdí), a zrušil vnitřní bariéry z přítomnosti. Vnitřní změny sebe samého si provedou pomocí systému Niterná osobní změna.

 Pak pokračuje informace získanými ze zasvěcení SHAMBALLA 1024 a SHAMBALLA 2048.    

Jde o léčebné systémy, které jsou transformovány pro uzdravování.

 

Shamballa 1024

 Jde o léčebný systém, který si může osvojit každý, kdo se chce léčit nebo, kdo chce pomáhat druhým, aby se léčili. Systém zahrnuje multidimenzionální léčení.

Doplňuji k tomu terapii systému Niterná osobní změna, pomocí které si zájemce umožní odstranit bariéry, aby se mohl uzdravit. Pokud se zájemce jen léčí, odstraní si důsledky svého jednání. Znemožňuje si nebo omezuje využít projevů bolesti (nebo nemoci), aby se uzdravil.

Shamballa léčí, pomáhá k uzdravení, čistí prostor, ochraňuje, umožňuje zájemci, aby byl teď a tady.

Systém SHAMBALLA 1024 zahrnuje čtyři zasvěcení s pomocí 4x256 symbolů. Každý symbol představuje souhrn léčebných procesů ve formě informací z mnoha dimenzí.

 1.zasvěcení – zahrnuje 256 symbolů, které vedou k navázání komunikace s vlastními pomocníky - Světelnými bytostmi. Majitel je upozorňuje, že o nich ví, a že je chce využívat ke svému léčení. Může jim dávat otázky a získávat odpovědi, a získávat další otázky k řešení. Komunikace se Světelnými bytostmi rozšiřuje prostor, kde člověk není bezmocný. Získává náměty, kterými se má zabývat, i nápady, jak je řešit a vyřešit.

 2. zasvěcení – zahrnuje dalších 256 symbolů, které umožní, aby zasvěcovaný poslal a zapůjčil své Světelné bytosti někomu jinému, aby mu poradili, jak pokračovat v léčení, aby se uzdravil. Světelné bytosti potřebují jen zlomek času, aby vykonaly svou práci u druhého člověka. Tak zájemce může mít jistotu, že se jeho Světelné bytosti hned vrátí, a může mít sebedůvěru, že svou práci provedou způsobem, formou a procesem tak nejlépe, jak je to jen v dané chvíli možné. Tak nejen, že pomůže druhému člověku, ale posilní si vlastní sebejistotu a sebedůvěru. A pak je ještě odměněn Světelnými bytostmi tak, že se cítí šťastný, plný radosti a lásky. Své Světelné bytosti může poslat jen po předběžném souhlasu – dotaz je posílán myšlenkou skrze vyšší JÁ.

 3. zasvěcení - zahrnuje dalších 256 symbolů, které umožní, aby zasvěcený roztočil a mohl udržet roztočenou srdeční čakru. Dále, aby se mohl touto energií naplnit, a dále, aby mohl naplnit svůj energetický prostor (válec o průměru a výšce asi 60 m). Po zasvěcení a myšlence rozhodnutí se stává láskyplnou osobností. Vlivy lásky působí na všech úrovních. Působí na harmonizaci osobnosti, člověku se objevují náměty, co má dělat pro další postup k uzdravení. Láskyplný prostor působí na ostatní lidi multidimenzionálně, ti získávají nabídku také se harmonizovat (uzdravovat se), a zpětně to multidimenzionálně předávají majiteli a ostatním lidem.Tak nastává multidimenzionální reakce odezvy.

4. zasvěcení - zahrnuje dalších 256 symbolů, které umožní, aby zasvěcený poslal energii Shambally do situací, kterými teprve v budoucnosti bude procházet. Umožní láskyplné činnosti lidem, kteří se situace budou účastnit. A to již od okamžiku poslání energie. Mají šanci, aby se naladili už nyní na budoucí láskyplný proces. Tím mohou získat jiné pocity již nyní, a tak mohou mít jiné myšlenky, vyjadřování a chování. Je jejich svobodná vůle, jak ve skutečnost budou reagovat. Ale láska vysílána multidimenzionálně má možnosti, že člověk sám má větší a širší možnosti.

Zasvěcení na SHAMBALLA 1024 tak umožňuje zájemci rozšířit svůj láskyplný záměr do své práce v přítomnosti i v budoucnosti a tím multidimenzionálně ovlivňovat své situace. Pokud by člověk do svého záměru vložil manipulační program (např. Jak situace má dopadnout), vrátilo by se mu to zpět v osobní formě impulzem bolesti. Rychlost zpětné vazby závisí na míře odstranění bariér. Čím je člověk více „očištěnější“, tak odezva přijde rychleji a je jasnější. (univerzální zákon akce a reakce). Reakce přichází i v pozitivní formě, že se situace daří ve smyslu univerzálních zákonů, a to, co se má dít, se děje „nějak“ zvláštně. (při jednání nebo zkoušce opozitor spolupracuje, člověku jde lehčeji učení, člověk se zbaví svých negativních pocitů, které jindy v podobné situaci vnímal – předem ale nelze určit, jak má situace probíhat nebo dopadnout, aby byla podle univerzálních zákonů, ale ona tak dopadne). 

 

Shamballa 2048

 Jde o léčebný systém o čtyřech zasvěceních, o dalších 4x256 symbolů. Součástí každého zasvěcení je terapie dle systému Niterná osobní změna. Umožňuje zájemci uvědomit si a zbavit se bariér souvisejících s novými zasvěceními.

 1.zasvěcení - zahrnuje 256 symbolů, které umožní zájemci, aby si mohl otevřít své schopnosti, které nemá, ale o které má zájem, pokud je má mít podle jeho duchovního plánu. 

 2. zasvěcení – zahrnuje dalších 256 symbolů, které umožní zájemci, aby se mohl otevřít k uskutečnění svých snů, touhy, záměrů a plánů. Je veden souborem „náhod“ k těm svým plánům, které jsou vlastní jeho cestě.

 3. zasvěcení - zahrnuje dalších 256 symbolů, které umožní zájemci, aby si mohl připravit všechny pomůcky, nástroje a vztahy, a mohl přistoupit k uskutečnění plánu.

 4. zasvěcení – zahrnuje dalších 256 symbolů, které umožní zájemci, aby mohl zahájit (odstartovat) své činnosti. Vede to k okamžiku TEĎ

 

Příklad: Dítě se chce naučit plavat.

Jeho dědeček se nenaučil plavat, vyrostl na vesnici, kde jej rodiče nutili k práci na poli, a plavání v rybníce, kde bylo málo vody, považovali za ztrátu času. Jeho babička se neměla od koho naučit plavat, její rodiče pokládali dovednost plavání za zbytečnou. Nepodporovali jí, aby se plavat naučila a přitom očekávali, že by se mohla utopit. Také se v dětství topila, a rodiče ji nebyli schopni efektivně pomoci. Dostala hrůzu z plavání

Matka dítěte se naučila plavat až v dospělém věku. Její rodiče nebyli plavání nakloněni, Sami plavat neuměli, znali jen negativní výsledky při plavání, když se doslechli, že se někomu něco stalo. Při výuce plavání v dětství byli netrpěliví a plni strachu, co se všechno může stát jejich dceři.

Matka získala v souvislosti s učením plavání netrpělivost a hněv (na podvědomé úrovni strach).

Dítě získalo od matky netrpělivost a hněv. Z procesů učení v mateřské škole získalo poznatek, že učení se děje se strachem, a že takové učení k ničemu není. Vodu mělo moc rádo, ale ve chvíli, kdy se mu dostala do očí, tak si je intenzivně hned otíralo. Tak nechtělo potopit hlavu, nechtělo se položit na vodu (mohla by se mu dostat voda do očí – a to je problém), nechtělo splývat.

Po zasvěcení do SHAMBALLY 1024 (spojený s odstraněním bariér – týkající se plavání) se naučilo plavat v průběhu jedné hodiny.

Zasvěcení je multidimenzionální na všech úrovních existence. Zájemce si po zasvěcení může pomoci urychlovat řešení svých problémů nebo nemocí.

 

 
© uzdraveninatrvalo.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma