Být zdravým je normální
Hledat
Navigace: Uzdravení natrvalo > Systém Niterná osobní změna

Systém Niterná osobní změna

Učení, jak to dělat

Dává do souladu člověka se změnami na planetě

Pracuje jemným způsobem a rychlostí, jak to klient potřebuje.

Jde o uzdravování, nikoliv léčení

 Obsahuje soustavu dvanácti pracovních seminářů, kde se člověk učí techniky, procesy a způsoby, jak pracovat na sobě a vést se k uzdravení.

 Postupně se zbavuje nánosů negativních „věcí“, které mu na jednotlivých úrovních bránily a omezovaly tak, že setrvával v bolesti, nemoci, problémech a starostech.

 Odstraňuje si bariéry a otevírá svou sebedůvěru uvnitř a sebejistotu navenek. Postupně se učí celý proces, jak se uzdravovat a jak mít dovednosti zůstat zdravým.

 Když se to naučí, může pomáhat dalším lidem, aby se také uzdravovali.

 Systém je vytvořen jako dlouhodobý proces uvědomělého řízení vlastní změny. 

Používá soubory korekcí tak, že žije jinak. Dochází k poznání, že bez opravy současného života nelze dojít ke zdraví.

Zdraví je chápáno jako harmonický soulad stavu a činností orgánů a systémů těla na všech úrovních života. 

Namísto léčení se zájemce vede k uzdravení sebe samého a k naučení, jak to dělat prakticky a trvale. Jak si zlepšovat až do úplné jednoty. 

Svým uzdravováním podporuje sebe a svým vlivem dává příklad, aby se i ostatní lidé mohli rozhodnout své zdraví zlepšit.

Každá myšlenka ovlivňuje další myšlenky a aktivity. Zahrnuje představu, že energie myšlenek působí na planetu. Pokud se jedná o myšlenky a praxi uzdravování, pak působí ozdravně i na planetu. Stává se součástí ozdravného proudu.

Tak zahrnuje do svých činností kromě práce na úrovni fyzické a materiální i změnu svých pocitů, své vnější aktivity, rozvinutí svého vnímání a rozšíření svého vědomého potenciálu.

 Jedná se o postupné rozšiřování vědomé úrovně aktivity. Tím si zájemce rozšiřuje své schopnosti pozorování, vidění, poznávání a vnímání. Má vyšší výkonnost a efektivitu. Pochopení a vzdělání vede zájemce ke zrušení svých modelů jednání, které jsou plné strachu, beznaděje nebo i bezmoci a lhostejnosti.

Potom, když sestoupí ze svého pomyslného stupně neomylnosti, když zruší svou uměle vytvořenou autoritu vševědoucnosti, poznává, že dítě si ví rady i tehdy, když by se dospělý vracel do neproduktivního modelu jednání a prožíval by nespecifikované obavy, úzkosti, pochybnosti. Pak zjistí, že dítě je znalejší, může přestat dělat „ramena“ a může ponechat rozhodování o činnostech na dítěti. 

Zájemce se učí, že si k dítěti může vytvořit komunikační kanál. Může se naučit takové komunikaci. (Všichni jsme ji tenkrát dovedli používat.) Poznává, že se může kdykoliv obrátit o pomoc k dítěti, a získat radu k dalšímu postupu. Jde o významnou změnu v pociťování, myšlení, vyjadřování a chování.

 Učí se žít kvalitním životem, a jak odstraňovat bariéry, které by se v životě vyskytly.

Systém Niterná osobní změna je možné také doporučit pro rodiče, kteří mají velmi nemocné dítě, a chtějí, aby se uzdravilo.

 
© uzdraveninatrvalo.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma