Být zdravým je normální
Hledat
Navigace: Uzdravení natrvalo > Zásady

Zásady

 Popis:

- všechno, co nyní člověk dělá, tak se musel naučit

- jde o systém myšlení, způsob vyjadřování a formu chování, souhrnně modely jednání

- modely jednání se člověk učí nápodobou od začátku svého vývoje

- prvními učiteli je matka, otec, eventuelně sourozenec a další nejbližší příbuzní

 

Proces:

- jedná se o proces uvědomění a zbavování bariér, které drží jednotlivce tak, že setrvává ve stávajících  modelech jednání, přesto že nechce

- zájemce přijímá informace a zjišťuje příčiny svého jednání

- objevuje a formuluje základní, ale neznámý, i když po dlouhou dobu používaný,  model jednání

- jde o jeho veliký objev

- stávající model jednání se naučil v raném období svého vývoje, ale stále jej používá

- dávno zapomenuté skutečnosti získávají nový význam

- nový a neočekávaný úhel pohledu vede klienta k propojení toho, co by ho dříve nenapadlo.

- jednotlivec dochází k tomu, jak změnit neproduktivní zvyky a proces myšlení

- facilitátor pomáhá zájemcům změnit jejich  vyjadřování, chování, jejich aktivity a jejich přístupy.

- zájemce se odpoutává od starých pocitů viny, pocitu strachu, nutnosti boje nebo soupeření

- pak je veden, aby si stanovil svůj nový životní plán, nový model jednání

- odstraní si bariéru, proč stále setrvával ve starém modelu jednání, a už dříve to nezměnil

- dalším krokem je, aby zájemce svůj nový model uvedl v život

- proces je jednoduchý a praktický

- vede jednotlivce odstranění příčin jeho problémů, potíží nebo starostí.

- bez jejich vlivu pak může žít jinak

 

Vycházím ze sedmi zásad:

- je výhodnější, namísto, abych člověku „dal rybu“, vedu ho k tomu, aby se sám naučil „chytat ryby“

- radost a rovnováha vytvořena vlastním způsobem je hodnotnější a trvalejší než, ta která je dodaná z vnějšku

-  nevíme, že všechno, co se v průběhu našeho života stalo, ať se jednalo o myšlenku, aktivitu něčeho uvnitř těla, anebo jakýkoliv pohyb mimický, dotykový nebo silový, ať šlo o nějaké pocity, toto všechno, veškeré informace o dějích a stavech, toto vše je zaneseno v naší buněčné paměti

-  jsme chodící encyklopedie o tom, co se s námi nebo kolem nás kdy dělo

-  jsme schopni si uvědomit to, co v dané chvíli potřebujeme

- naše tělo a všechny orgány a systémy mají svůj program „být v pořádku a procházet přirozeným vývojem“

- jestliže  máme v sobě informaci, např. jak ne-moc (nemít moc to změnit) vznikala, jak se rozvíjela, prohlubovala se a mohutněla až do současného stavu, má tělo dostatek energie, aby nalezlo cestu do stavu před problémem zpět, k perfektnímu jednání

- člověk používá svůj rozum částečně, více nebo méně, ale k omezení svých schopností a dovedností

 

Závěrem

- vedu zájemce k uvědomění, že je osobnost a že to zvládne

- rozdělí se význam slova emoce na původní významy a využije se to ke změně na perfektní stav

- zájemce si určuje si svůj námět, „Oč jde“, jehož výsledkem je stávající problém

- zájemce má dostatek sil a energie, touhu a nadšení změnit, co se mu u sebe nelíbí

- určuje si svůj nový životní plán, nový model jednání

- jde o aktivní práci zájemce

 

Proč to dělat:

- má odstraněny blokády, stal se osobností, a může pracovat samostatně

- má soupis úkonů, které může používat

- soustřeďuje se na proces uskutečňování svého nového modelu jednání

-žije jinak

  

Příklad:

- jednotlivec má svůj problém nebo ne-moc (nemá moc) , projevuje se při jednání nebo uvnitř (má oblečenou rukavici)

- tak, jak se problém nebo ne-moc tvořila, opačným způsobem ji ze sebe „sundává“ (vyndává) pryč

(rukavici sundává podobným opačným způsobem, než si ji nasazoval)   

- rozdíl mezi problémem nebo ne-mocí a rukavicí je v tom, že proces vzniku problému si nemůže právě uvědomit. Bylo to spojeno s negativním prožíváním. A co je škaredé, to člověk rád zapomíná.  Když si negativní pocity oddělí, člověk dojde k uvědomění, poznání, k rozhodnutí a k procesu změnit to – být perfektní ve své práci

 

 
© uzdraveninatrvalo.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma