Být zdravým je normální
Hledat
Navigace: Uzdravení natrvalo > V čem si můžete pomoci

V čem si můžete pomoci

 odstranit bariéry vzniklé v průběhu života, proč člověk zůstává v bolesti, ve starostech, v problémech (strom bez kořenů neroste)

  • objevit, uvědomit si svůj model jednání, který nyní vnímáte jako:

                        - pocity strachu, obavy, pochybnosti

                        -- úzkosti, deprese

                        - bolest fyzickou nebo psychickou

                        - hněv

                        - nejistotu,  sebepochybnost

                        - fóbie, posedlosti

- závislosti (na kouření, alkoholu, na drogách, na bídě, na jídle, na stavu věcí, na bídě …)

                        - žárlivost

                        - nerozhodnost

                        - zapomnětlivost

                        - sníženou schopnost soustředění

                        - pocity vyčerpanosti

                        - alergie, ekzémy, akné

                        - obezitu

                        - pasivitu, agresivitu (vědomou nebo podvědomou)

                        - hyperaktivitu

                        - dyslexii, dysgrafii

                        - poruchy řeči

                        - zhoršené vidění       

                        - neschopnost vytvářet harmonické vztahy

- neschopnost zvládat stresové situace, a zůstat v klidu

- únava

- úrazy, sebedestrukce

                        - „vrozené“ problémy a nemoci

Pramenem života jsou projevy vesmírných zákonů. Člověk si ve svém životě myslel, že takové zákony neexistují, nebo že je nikdo nekontroluje. Takové myšlení se projevuje nemocí, problémy nebo bolestí.

Má práce vede zájemce k pochopení vesmírných zákonů, k uvědomění příčin, proč k takovému myšlení došlo, a dále k odstranění bariér, proč stále setrvává v bolestech, potížích, starostech nebo problémech. Pak zájemce pracuje na obnovení původního života ve zdraví.

 
© uzdraveninatrvalo.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma